Sammendrag av auto AC-vedlikehold og vanlige feil og saksanalyse av bilklimaanlegg 18

Trykkvurderingssvikt

Hvis høytrykksmåleren viser normalt trykk og lavtrykksmåleren viser høyt trykk, betyr det atautomatisk ac fordampertrykkregulator, omløpsventil for varmgass og inntaksgassventil er feil eller justert;

Hvis utløpsluftens temperatur er høy, og trykkmåleren viser normal eller høy, og lavtrykket øker litt,ekspansjonsventilfilteret er blokkert;

Hvis høytrykksmåleren indikerer over normalt trykk, lavtrykksmåleren indikerer under normalt trykk, og mottakstørkeren og ledningene er frosne, er mottakerens tørkerskjerm tilstoppet.

Hvis høytrykksmåleren viser over normalt trykk, kan det være overflødig fuktighet i systemet.Hvis det blir funnet luftbobler i visningsvinduet, er det luft i systemet.

Justering av ekspansjonsventil

Når åpningen avekspansjonsventiler stor eller liten, kan den justeres.Den store åpningen betyr at lavtrykket er litt høyt, og høytrykket er lavt, men ikke åpenbart, og kjøleeffekten er ikke god.Hvis åpningen er liten, er høytrykket høyt, og lavtrykket er lavt [den mest åpenbare økningen i olje].Overflaten på rørledningen er også lett å froste.... Det er et hull på siden av ekspansjonsventilen, som kan justeres med et verktøy.[Stram] innover er å redusere det, og omvendt.

auto expansion valve

 


Innleggstid: Feb-07-2022