Sammendrag av auto AC-vedlikehold og vanlige feil og saksanalyse av bilklimaanlegg 20

4 Klimaanlegget til bilklimaanlegget er utilstrekkelig, temperaturen ved utløpet er ikke lav, og avlesningen på høytrykksmåleren er høy.lavtrykksmåler

Etter undersøkelse, årsaken til feilen: åpningen av ekspansjonsventilen er for liten, mengden av kjøleskapet som strømmer inn i fordamperen er liten, og varmen fra luften absorberes ikke av fordampningen, slik at klimaanlegget i bilen er utilstrekkelig.

Behandlingsmetode: juster justeringsskruen påekspansjonsventilog vri den mot klokken for å øke kjølemiddelstrømmen

 

Bilklimaanlegg er ikke nok

Fordamperen er frostet, og avlesningene på høytrykks- og lavtrykksmålerne er lave.Etter undersøkelse, årsaken til feilen: gasshullet i ekspansjonsventilen har ikke funksjonen til struping og trykkavlastning, slik at det flytende kjølemediet i fordamperen ikke kan avkjøles godt, slik at kjøretøyets temperatur er høy

Behandlingsmetode: slipp ut kjølemediet, erstatt med et nyttekspansjonsventil, og fyll på kjølemediet.

 

Etterbil air-condition kompressorgår i en periode, temperaturen i bilen synker gradvis, og avlesningen på høytrykksmåleren er høy.Årsaken til feilen er at tørkemidlet i væskelagringssylinderen trenger inn i vann, noe som får ekspansjonsventilens åpning til å fryse, slik at kuldemediet ikke strømmer.Tettheten til kjølemediet i høytrykksrørledningen øker gradvis, og høytrykksindikasjonen øker;kjølemiddeltettheten i lavtrykkssystemet avtar gradvis, og lavtrykksindikasjonen er lav.

Behandlingsmetode: tøm systemet, bytt ut væskelagringstanken og fyll på væsken for å sikre at systemet er fritt for vann og gass.

 

car air conditioning repair.webp


Innleggstid: Apr-02-2022