Ekspansjonsventil

Ekspansjonsventilen er vanligvis installert mellom væskelagringssylinderen og fordamperen.Ekspansjonsventilen fører til at middeltemperaturen og det flytende høytrykkskjølemediet blir lavtemperatur og lavtrykksvåtdamp gjennom strupingen, og deretter absorberer kuldemediet varme i fordamperen for å oppnå kjøleeffekten.Ekspansjonsventilen styrer ventilstrømmen gjennom endringen av overhetingen i enden av fordamperen for å forhindre forekomst Utilstrekkelig utnyttelse av fordamperarealet og sylinderbanking.

12Neste >>> Side 1/2